Mateja skola mazajiem

Par mums                                                     

Ideja par Bēbīšu skolu tika rasta Zviedrijā pirms 14 gadiem. Latvijā pirmā tika nodibināta Bauskā, otrā Rīgā Mateja baznīcas ēkā. 

Mūsu darbības mērķis ir mācīt un palīdzēt bērnam izprast, iepazīt šo pasauli un justies tajā drošam:

- mācību procesā piedalās arī vecāki, tādējādi   radot iespēju kopīgi pavadīt laiku ar bērnu;

- radīt vidi bērna sociālajām iemaņām;

- palīdzēt sagatavoties bērna gaitām bērnu dārzā;

- veicināt bērnā pacietības un uzmanības iemaņu veidošanos;

- veicināt bērna fizisko izaugsmi, muzikālo iemaņu attīstību, psiho emocionālo izaugsmi un inteliģences attīstību;

- dot iespēju vecāku diskusijām un sadraudzībai.