Mateja skola mazajiem

Darbojamies                                                 

Apmācība  notiek bērniem no 3 mēnešu vecuma līdz 3 gadu vecumam,

trijās klasēs:

1.klase ir no 3 mēn. līdz 1 gadam, kur bērni tiek sadalīti sīkākās vecuma grupās atbilstoši vecumam.

2.klase ir no 1 gada līdz 2 gadi. 

3.klase ir no 2 gadi līdz 3 gadi.

 

Nodarbības tiek veidotas atbilstoši bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām. Tās dalās pa cikliem - ietverot 4 nodarbības vienam ciklam. Lai bērns un vecāki apgūtu viena cikla laikā paredzētās iemaņas.

Skolas apmeklējums ietver sevī 2 stundas 1 reizi nedēļā. Pirmās 30 minūtes paredzētas bērniem brīvām rotaļām, savukārt, vecākiem - sadraudzībai un diskusijām. Tad seko nodarbības daļa jau kopā ar skolotāju un tā ilgst 1 stundu. Nodarbība notiek 2 telpās, lai dotu bērniem iespēju lielākām fiziskām aktivitātēm un būtu arī iespēja vēdināt telpas.Pēc tam atkal bērni var 30 minūtes spēlēties, pieaugušiem padzert tēju vai kafiju, kā arī līdzi paņemt cienastiņu.

 

Nodarbību ietvaros kopīgi veidojam un mācam bērniem svinēt dažādus svētkus:

- dzimšanas dienas;

- vārda dienas;

- Māmiņdienu;

- Tēvu dienu;

- Latvijas dzimšanas dienu;

- Valentīndienu;

- Lieldienas;

Bet 2 reizes gadā – Ziemsvētkos un vasaras sākumā ir svētki, kur aicinām kopā visus radus un draugus.

Ar bērniem kopā darbosies skolotājas Inese, Ilona un Lāsma ar profesionālo pedagoģisko,  logopēda un medicīnisko izglītību.